2010 r. Nagroda Grand Prix w Konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu w Katowicach Praca Roku 2010, nagroda ufundowana przez Marszałka woj. Śląskiego.

Grand Prix – award in a Competition of Polsih Artists\’ Association in Katowice \”Work of The Year 2010\”. Award founded by Silesian Marshal.