Grzegorz Mioduszewski

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

WYKSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE:

• 2002 r. Dyplom ASP w Katowicach w Pracowni Autorskich Projektów Graficznych, kierunek Grafika, promotor: prof. Roman Kalarus
• 1993 r. Przyjęcie do Kunstakademie w Düsseldorfie
• 1978-1979 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• 2018 r. Nagroda honorowa Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach \”Praca Roku 2017
• 2016 r. Stypendium Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
• 2016 r. wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha, Rybnik 2016
• 2014 r. Nagroda Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014, konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej – Chorzów
• 2014 r. Wyróżnienie honorowe w III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014, konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej – Chorzów
• 2010 r. Nagroda Grand Prix w Konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu w Katowicach Praca Roku 2010, nagroda ufundowana przez Marszałka woj. Śląskiego.
• 2009 r. Nagroda Równorzędna w XVII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha, Rybnik 2009
• 2002 r. Nagroda firmy „Pentel” za dyplom w ASP w Katowicach
• 1998 r. I miejsce w III Jastrzębskim Festiwalu Kultury w kategorii: plastyka

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE:

• 2016 Galeria Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
• 2011 r. Galeria „4 art” w Gliwicach.
• 2003 r. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży Galeria Sztuki Współczesnej
• 2001 r. Klub Literatury i Muzyki we Wrocławiu
• 1999 r. „Galeria Piętro Wyżej” – Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
• 1998 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju
• 1995 r. Cafe Teatr Magiczny w Katowicach

WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE:
• 2015 r. Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu: ANIMALIS 2014 III Triennale Malarstwa Konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej
• 2015 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2014” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach
• 2014r. CONTEMPORARY PAINTING – The Brick Lane Gallery w Londynie
• 2014 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2013” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach
• 2013 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2012” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach
• 2012 r. BWA w Katowicach: „Dni, miesiące, lata” – jubileusz 100 lecia Związku Polskich Artystów Plastyków
• 2011 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowe wystawy konkursu „Praca Roku 2010” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach
• 2011 r. Muzeum Historii Katowic sala wystawiennicza w Nikiszowcu: „Dekady – elementy realistyczne w sztuce współczesnej”, jubileuszowa wystawa 65 lecia istnienia Związku Polskich Artystów Okręg w Katowicach
• 2006 r. BWA w Katowicach: „Jestem” – wystawa śląskiego środowiska twórczego

LIVES IN JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLAND

ARTISTIC EDUCATION:
• 2002 – got a master degree at Fine Arts Academy in Katowice in Poland
• 1993 – was a student of Fine Arts Academy in Düsseldorf
• 1978-1979 – studied at State High School of Art in Bielsko – Biała, Poland

AWARDS:
• 2018 – Honorary award of the Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow in the competition of the Association of Polish Artists and Designers District in Katowice \”Work of the Year 2017\”
• 2016 – grant of The President of Town Jastrzębie-Zdrój
• 2016 – Honour Award in XXIII van Gogh\’s All Poland Art Competition in Rybnik, Poland
• 2014 – Honour Award in III Treinnale of Painting ANIMALIS – All Poland Competition for Professional Artists in Chorzów, Poland
• 2014 – Award of Silesian ZOO in Chorzów in III Treinnale of Painting ANIMALIS – All Poland Competition for Professional Artists in Chorzów, Poland
• 2011 – Grand Prix – award in a Competition of Polsih Artists\’ Association in Katowice \”Work of The Year 2010\”. Award founded by Silesian Marshal.
• 2009 – Main Award in Van Gogh\’s All Poland Competition in Rybnik, Poland
• 2002 – was granted an award by company Pentel for the diploma work at Fine Arts Academy in Katowice
• 1998 – First place – Days of Art in Jastrzębie-Zdrój, Poland

SOME SOLO EXHIBITIONS:
• 2016 – Gallery of Town\’s History in Jastrzębie-Zdrój, Poland
• 2014 – Contemporary Painting – The Brick Lane Gallery, London, United Kingdom
• 2011 – 4art Gallery in Gliwice, Poland
• 2003 – Northern – Mazovian Museum in Łomża Contemporary Art Gallery, Poland
• 2001 – Club of Literature and Music in Wrocław, Poland
• 1999 – Gallery \”Piętro wyżej\” Upper Silesian Community Center in Katowice, Poland
• 1998 – Municipal Public Library, Jastrzębie-Zdrój, Poland
• 1995 – Cafe Magic Theater in Katowice, Poland

PARTYCIPATION IN A NUMBER OF COLLECTIVE EXHIBITIONS.