Grzegorz Mioduszewski

miejsce zamieszkania: Jastrzębie-Zdrój

Wykształcenie artystyczne:

• 2002 r. Dyplom ASP w Katowicach w Pracowni Autorskich Projektów Graficznych, kierunek Grafika, promotor: prof. Roman Kalarus

• 1993 r. Przyjęcie do Kunstakademie w Düsseldorfie

• 1978-1979 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku.

 

Nagrody i wyróżnienia:

• 2016 r. Stypendium Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

• 2016 r. wyróżnienie w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha, Rybnik 2016

• 2014 r. Nagroda Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014, konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej – Chorzów

• 2014 r. Wyróżnienie honorowe w III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014, konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej – Chorzów

• 2010 r. Nagroda Grand Prix w Konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu w Katowicach Praca Roku 2010, nagroda ufundowana przez Marszałka woj. Śląskiego.

• 2009 r. Nagroda Równorzędna w XVII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha, Rybnik 2009

• 2002 r. Nagroda firmy „Pentel” za dyplom w ASP w Katowicach

• 1998 r. I miejsce w III Jastrzębskim Festiwalu Kultury w kategorii: plastyka

 

Ważniejsze wystawy indywidualne:

• 2016 Galeria Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

• 2011 r. Galeria „4 art” w Gliwicach.

• 2003 r. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Galeria Sztuki Współczesnej

• 2001 r. Klub Literatury i Muzyki we Wrocławiu

• 1999 r. „Galeria Piętro Wyżej” - Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach

• 1998 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

• 1995 r. Cafe Teatr Magiczny w Katowicach

 

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

• 2015 r. Galeria Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu: ANIMALIS 2014 III Triennale Malarstwa Konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej

• 2015 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2014” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach

• 2014r. CONTEMPORARY PAINTING - The Brick Lane Gallery w Londynie

• 2014 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2013” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach

• 2013 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowa wystawa konkursu „Praca Roku 2012” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach

• 2012 r. BWA w Katowicach: „Dni, miesiące, lata” - jubileusz 100 lecia Związku Polskich Artystów Plastyków

• 2011 r. Galeria ArtNowa2 w Katowicach finałowe wystawy konkursu „Praca Roku 2010” organizowanego przez ZPAP Oddział w Katowicach

• 2011 r. Muzeum Historii Katowic sala wystawiennicza w Nikiszowcu: „Dekady – elementy realistyczne w sztuce współczesnej”, jubileuszowa wystawa 65 lecia istnienia Związku Polskich Artystów Okręg w Katowicach

• 2006 r. BWA w Katowicach: „Jestem” - wystawa śląskiego środowiska twórczego

 


Grzegorz Mioduszewski - lives in Jastrzębie-Zdrój, Poland

 

Artistic education:

• 2002 – got a master degree at Fine Arts Academy in Katowice in Poland

• 1993 – was a student of Fine Arts Academy in Duseldorf

• 1978-1979 – studied at State High School of Art in Bielsko - Biała, Poland

 

Awards:

• 2016 – grant of The President of Town Jastrzębie-Zdrój

• 2016 – Honour Award in XXIII van Gogh's All Poland Art Competition in Rybnik, Poland

• 2014 – Honour Award in III Treinnale of Painting ANIMALIS - All Poland Competition for Professional Artists in Chorzów, Poland

• 2014 – Award of Silesian ZOO in Chorzów in III Treinnale of Painting ANIMALIS - All Poland Competition for Professional Artists in Chorzów, Poland

• 2011 – Grand Prix - award in a Competition of Polsih Artists' Association in Katowice "Work of The Year 2010". Award founded by Silesian Marshal.

• 2009 – Main Award in Van Gogh's All Poland Competition in Rybnik, Poland

• 2002 – was granted an award by company Pentel for the diploma work at Fine Arts Academy in Katowice

• 1998 – First place - Days of Art in Jastrzębie-Zdrój, Poland

 

Some solo exhibitions:

• 2016 – Gallery of Town's History in Jastrzębie-Zdrój, Poland

• 2014 - Contemporary Painting - The Brick Lane Gallery, London, United Kingdom

• 2011 – 4art Gallery in Gliwice, Poland

• 2003 – Northern - Mazovian Museum in Łomża Contemporary Art Gallery, Poland

• 2001 – Club of Literature and Music in Wrocław, Poland

• 1999 – Gallery "Piętro wyżej" Upper Silesian Community Center in Katowice, Poland

• 1998 – Municipal Public Library, Jastrzębie-Zdrój, Poland

• 1995 – Cafe Magic Theater in Katowice, Poland

 

Partycipation in a number of collective exhibitions.